RIJK VERLEDEN, BLIK OP DE TOEKOMST

Wie zijn we?

Een businessclub waar netwerken centraal staat. Daar draait het bij de International Club of Flanders, gekend als ICF, om. In de ongedwongen en warme sfeer die eigen is aan de ICF-clubevents delen gedreven professionals kennis, wisselen ze ervaringen uit en laten ze zich inspireren door sprekers, clubleden en gasten.

Sedert 1967 is de Club een uniek ontmoetingsplatform dat evolueerde conform de socio-economische wijzigingen die de laatste decennia plaatsvonden. Al meer dan 55 jaar komen entrepreneurs, managers, adviseurs, academici, ambtenaren en politici maandelijks samen tijdens de clubactiviteiten. Lokaal verankerd, maar met een brede kijk op de wereld, biedt de Club haar leden een platform waar een totaalbeleving wordt nagestreefd met oog voor diversiteit, participatie en inclusie.

Wat doen we?

Onze activiteiten draaien rond thema’s zoals wetenschap en maatschappij, sport en cultuur, politiek en business en behandelen steeds een actueel onderwerp.

De maandelijkse Clubavonden

Al dan niet vooraanstaande sprekers met socio-economische, wetenschappelijke, politieke background inspireren de Clubleden en hun gasten op de maandelijkse Clubavond. Het exposé wordt voorafgegaan door een netwerk-aperitief en omkaderd met een lekker diner veelal in het clublokaal van de Cercle Royal La Concorde, gelegen op de Gentse Kouter.

Oud-en nieuw event en zomerBBQ

Een netwerkclub waardig staan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en de ‘ midterm-barbecue’ in het kader van… netwerken. We kiezen steeds een verrassende locatie die de totaalbeleving vervolledigt en streven er naar zoveel mogelijk gasten te laten kennismaken met de joviale sfeer waar men vrijuit van gedachten kan wisselen.

Te gast bij…

Een organisatie, instelling of bedrijf leer je best kennen als je er te gast bent. Jaarlijks staan een 3 tal bezoeken ingepland waarbij we begeesterd deelgenoot worden gemaakt van inside-informatie.

Een streepje cultuur, en sport, en …

Een Club met Gentse roots maakt uiteraard ook gebruik van de talrijke evenementen die de Arteveldestad op cultureel en sportief vlak biedt. We surfen graag mee op de golven van Filmfest, Floraliën, de Zesdaagse in het Kuipke of andere evenementen waarvan we denken dat ze onze Clubleden kunnen bekoren.

Een rijk verleden: hoe het begon en hoe het evolueerde…

De International Club of Flanders werd opgericht in 1967 door een Gents industrieel, Ir. Clément Morraye. Het zou de ontmoetingsplaats worden van lokale ondernemers met de “expats” die de Golden Sixties aanzwengelden in onze kanaalzone: de Luxemburgers van Sidmar, de Zweden van Volvo, de Amerikanen en Britten van Texaco en de Japanners van Honda.

Management-technisch beschouwd waren die “Golden” eigenlijk “Black Years” want ons land was in 1960 zwaar getroffen door het verlies van zijn twee voornaamste bronnen van inkomsten: die van zijn kolonie en die van zijn energiebron, de steenkool. Onze regio werd bovendien getroffen door de leegloop van de textielindustrie.

De tewerkstelling die deze investeerders genereerden was een zegen voor geschoolde als niet geschoolde werknemers. Bovengenoemde buitenlandse ondernemers vonden in de historische Gentse Sint-Pietersabdij een geprivilegieerde stek waar ze een forum kregen en zich vertrouwd konden maken met bedrijfsleiders van eigen bodem. Met hen legden zij contacten over cruciale punten zoals beschikbare arbeidskrachten, logistiek, financiële faciliteiten, reglementen opgelegd door Federale, Gewestelijke, Provinciale, Gemeentelijke instanties; niet altijd eenvoudige structuren voor een buitenlandse investeerder. “Etre Belge, ce n’est pas une nationalité, c’est une profession” werd wel eens geopperd en deze stelling heeft nog niets aan waarheid ingeboet.

En zo kwam de “ International Club of Flanders” tot stand; het werd een ontmoetingsplaats op menselijke schaal. Buitenlanders konden zich vlotter integreren in de bestaande sociale en culturele geplogenheden, maar ook onze eigen bedrijfsleiders konden hun boodschap kwijt: gunstige vestigingsplaatsen, materiële voordelen, Vlaanderen als land met een gastvrij en werklustig volk, Vlaanderen met zijn rijk cultureel verleden. ICF ontpopte zich tot een bruisend platform voor zakenmensen, men kon er kennismaken met de lokale overheden en het bood een plaats aan de expats van de internationaal werkende havenbedrijven om de locals te leren kennen. En dus werd het voor de leden een club van goede kennissen en, jawel, vrienden. Een voorloper van zowel de huidige LinkedIn, Facebook en WhatsApp.

Het bijvoeglijk naamwoord “international” tekende de visie van de oprichters om zich te richten op de wijde wereld. Globalisering, ver voor zijn tijd lijkt het wel, al zal de openheid van de zakenwereld en de politiek in die tijd ten opzichte van de Europese Economische Gemeenschap, de EEG, de voorloper van de huidige Europese Unie zeker meegespeeld hebben.

In 1967 was de oliecrisis nog veraf, er was ook nog geen sprake van devaluatie van de Belgische Frank en de staatsschuld was een begrip dat nog beheersbaar leek. De telex was nog in voege, de fax zag kort daarna het levenslicht. De Personal Computer of PC had zijn intrede nog niet gedaan, het internet was nog niet geboren en LinkedIn bijna ondenkbaar. Wie kon zich toen een wereld voorstellen met dataverkeer en masse, opslag in de cloud en viruele meetings?

Inmiddels zijn we meer dan 50 jaar verder en stellen we vast dat het economische, sociale en technologische landschap volledig veranderd is. Niet alleen in onze Gentse, Vlaamse regio maar wereldwijd. Daarenboven heeft de pandemie de virtuele communicatie in een stroomversnelling gebracht. Maar de noodzaak om een plek te hebben waar men contacten kan leggen met anderen om van gedachten te wisselen is nooit echt weggevallen, immers, de nieuwe communicatiemiddelen schakelen de behoefte naar persoonlijk contact niet uit. Dit is net datgene dat doorheen de jaren niet veranderd is en dit platform vult dan ook de lacune waar velen een oplossing voor zoeken.

De essentie van ICF is dan ook wezenlijk dezelfde gebleven. Samen activiteiten “beleven” helpt een persoonlijke band creëren en zorgt voor een langere en duurzame businessrelatie. Netwerken PLUS toen én nu.