Nieuwjaarsspeech januari 2023

28 februari 2023 12:25

Beste ICF leden,

Beste partners van ICF leden,

Beste gasten en sympathisanten,

Een Nieuwjaar event houdt in dat er afscheid wordt genomen van een vorig jaar en dat een nieuw jaar zich aankondigt. Maar voor een terugblik op een turbulent en niet altijd vrolijk 2022, verwijs ik graag naar het jaaroverzicht van Het Journaal.

Veel leuker is terug te kijken op een gevuld ICF jaar. We waren te gast in de Senaat, bezochten UZ Gent, genoten van de Floraliënbloemenpracht, voeren rond in North Sea Port, genoten van een Filmfestconcert en ontdekten het LAM te Ville Neuve d’Asq. Ik hoop dat onze gastsprekers: Pieter Toebaert, Claire Tillekaerts, Daan Schalck, Cedric Van Branteghem en Stefanie D’Hose jullie konden boeien. We vierden onze 55 verjaardag in het culinaire Vijfde Seizoen en hadden inspirerende gedachtewisselingen na de Algemene Vergadering en tijdens onze brainstormsessie in september. En uiteraard mag ik de netwerklunches en Happy Hours niet vergeten.

Voor 2023 hebben we een hopelijk even boeiende kalender in elkaar gebokst en ik wil graag nog even toelichten wie ‘WE’ zijn. Want uw nederige dienaar wordt geruggesteund door Christine van Velthoven als ondervoorzitter, Pierre Libert als penningmeester, Dominique Santens en Steve Van Damme als bestuurder en last but not least secretaris Jourik Sierjacobs die evenwel vanavond het gezelschap van Sofia verkoos, waarmee ik uiteraard de hoofdstad van Bulgarije bedoel.

Maar ‘WE’ houdt daar niet op. Een Club is er dan wel voor haar leden maar die leden maken de Club. Een Club kan maar bloeien én groeien door het commitment, de inspiratie en de participatie van haar leden. Ik val in herhaling als ik iemand citeer die zei: do not ask what your country can do for but what you can do for your country, maar dankbaar kan ik stellen dat jullie luisterden en het is dan ook gepast een dikke merci te sturen naar diegenen onder die ‘WE’ die een regenachtige septemberdag afzakten naar een even regenachtig Gentbrugge om te brainstormen over de toekomst van de Club.

En jullie hebben dan wel nog geen uitgeschreven plan mogen ontvangen, het bestuursorgaan is meteen aan de slag gegaan en sommige ideeën zijn al in uitvoeringsfase.

Zoals bijvoorbeeld een nauwere samenwerking met onze zusterclubs (we verwelkomen vanavond overigens Francis Callewaert, Hanzelid en voormalig voorzitter van ICF De Hanze. Een grotere zichtbaarheid op social media werd reeds opgestart, een semi vaste locatie werd gekozen en ik ben verheugd u te mogen aankondigen dat de meeste van onze gastsprekers in deze conferentiezaal zullen worden verwelkomd én dat onze leden -mits reservatie als ICF lid- gebruik kunnen maken van ‘de Bistro van de Concorde’ waar we ons nu bevinden. Belangrijk is ook te melden dat de laatste hand wordt gelegd aan het PEEPL platform dat begin februari wordt gelanceerd. Uiteraard zal de nodige toelichting worden toegestuurd maar daarnaast plannen we verschillende Team sessies waar vragen kunnen worden gesteld en bijkomende uitleg zal worden gegeven. Het platform zal ons toelaten de actuele versie van de kalender te volgen en vlot in te schrijven voor de events.

En wie de kalender al eens heeft bekeken weet dat we op 2 maart starten met Jochen De Smet die het zal hebben over elektrische mobiliteit. In het voorjaar verwelkomen we MR voorzitter Georges-Louis Bouchez en de eerste Oost-Vlaamse provinciegedeputeerde Kurt Moens zal ons de uitdagingen voor de provincie toelichten. In het najaar ontdekken we het belang van kernfusie en clublid en sponsor Dirk Van de Gehuchte zal ons de voordelen van bemiddeling onder de aandacht brengen aan de hand van het boek dat hij momenteel aan het schrijven is. We gaan op bezoek bij Covra dat kernafval stockeert en bij Liberas die ons ICF archief huisvest (met dank aan Bruno Van Verdeghem, hier aanwezig). Opnieuw zullen we kunnen genieten van een Filmfestconcert gevolgd door een VIPreceptie. En uiteraard mogen we de netwerklunches en happy hours niet vergeten.

Niet alleen hoop ik op een talrijke en enthousiaste aanwezigheid van de ICF leden, we hopen eveneens dat jullie als trotse ICF ambassadeur vele gasten zullen meetronen naar onze events zodat we als netwerkclub kunnen groeien.

En zoals het hoort op een nieuwjaarsreceptie sluiten we af met nieuwjaarswensen. Ik heb deze ‘geleend’ van uitredend Hanzevoorzitter Valérie Meuser die zich liet inspireren door de veel te vroeg overleden redenaar Stijn De Paepe: een gedicht getiteld Wens

Dat je mag vinden wat je zoekt

Dat je blijft zoeken als je vindt

Dat je dingen blijft bekijken

Met de wijsheid van een kind.

Dat elke dag één ogenblik

Je overrompelt, pakt of raakt

Dat het een jaar wordt dat de grootste afstand

Overbrugbaar maakt.

Laat ons klinken op 2023!

Sonja Van Caneghem

Voorzitter International Club of Flanders