De toekomstvisie van de voorzitter

28 februari 2023 12:20

Beste leden,

Het is me een genoegen om jullie voor de eerste keer als voorzitter, welkom te heten op deze AV en mijn dank voor de, toch wel, talrijke opkomst.

Doordat de Club , na bijna 10 jaar, weer financieel gezond is zoals jullie hebben vastgesteld uit de voorgestelde rekeningen, kunnen we ons -als bestuursorgaan- opnieuw bezig houden met positieve zaken en vooruit kijken in plaats van problemen op te lossen. Zonder hierbij de uitdagingen uit de weg te gaan natuurlijk.

Thé fun part is uiteraard het organiseren van live events die gelukkig al weer een paar maand tot het normale leven behoren. We hebben overigens dit jaar enkel de nieuwjaarsreceptie en een eerste netwerk en ontbijt moeten annuleren als gevolg van de pandemie. En zoals jullie geprojecteerd zien, staan nog veelbelovende Clubavonden geprogrammeerd voor de tweede helft van dit jaar. Bovendien zijn we reeds volop in de weer om het programma voor 2023 in elkaar te boksen want verrijkende, boeiende en uiteraard ook leuke, events zijn we onze leden verplicht.

Events organiseren is dan ‘the fun part’, het is best wel pittig. Doordat we nu op verschillende locaties samenkomen en de horeca afgelopen periode klappen heeft gekregen door de pandemie maar nu ook door de stijgende inflatie met kostentoename voor gevolg, is het vrij uitdagend om een goede kwaliteit/prijs ratio te negotiëren. Daarnaast is vrijwel steeds de eerste vraag: ‘voor hoeveel personen’? En laat dit in deze tijden een uitdaging zijn, immers we lijken live meetings een beetje verleerd. De gretigheid om massaal naar buiten te komen, die iedereen verwachtte na de versoepeling, is uitgebleven en er is ook een inhaalbeweging aan de gang als het gevolg van uitgestelde events. We kunnen gerust spreken van een overaanbod. Daarenboven – het moet eens gezegd- zijn we niet de meest gedisciplineerde Club om snel in te schrijven en dit compliceert de communicatie met onze ad hoc leverancier toch wat. En dan heb ik het nog niet over last minute annuleringen... Om het onverbloemd te stellen: een warme oproep om sneller te reageren op invitaties maar -zoals jullie straks zullen horen- reiken we hiervoor binnenkort een TOP hulpmiddel aan.

Daarnaast zullen jullie kunnen blijven rekenen op de inzet van de bestuursploeg om ervoor te zorgen dat jullie worden getriggerd naar de events te komen en liefst ook gasten mee te brengen die op die manier kunnen kennis maken met de sfeer in onze Club. En we kunnen zonder blozen zeggen dat de reacties op onze Clubevents zeer positief zijn.

Maar een netwerkclub -waar business geen vies woord is- kan maar succesvol blijven als er groei is. Vandaar dat een tweede – of is het een eerste- prioriteit er in bestaat ons ledenaantal een positieve impuls te geven. De Club bestaat dit jaar 55 jaar en is een gevestigde waarde in Gent én Vlaanderen. Het zou jammer zijn die te zien uitdoven. Ik zal niet nalaten om -telkens ik de kans krijg- jullie steun en toewijding hiervoor te vragen.

Maar uiteraard blijft dit niet bij een wishfull thinking! We zijn momenteel de volgende initiatieven aan het nemen om dit op korte termijn te concretiseren:

  1. Net zoals vorig en het lopend jaar zullen we een all-in formule verbinden aan het lidgeld die een incentive moet betekenen om zoveel mogelijk te participeren. De mogelijkheid om enkel een basislidmaatschap te behouden blijft uiteraard bestaan.
  2. Om de communicatie met de club te faciliteren en ook onderling meer van elkaar te vernemen hebben we geopteerd om het PEEPL platform te introduceren in onze Club. Jullie zullen sneller info kunnen raadplegen over de komende events, inschrijven zal makkelijker worden, jullie kunnen je eigen profiel aanvullen en updaten waar nodig. Daarnaast zullen wij uiteraard nog steeds de nodige communicatie blijven toesturen. Streefdatum voor de lancering van Peepl is de jaarlijkse barbecue die op 25 augustus gepland staat en waar we 55 kaarsjes uitblazen zoals jullie konden lezen in de uitnodiging waarvoor de inschrijvingen vanaf morgen starten.
  3. We zijn voor dit platform geïnspireerd door onze Zusterclub ICF De Hanze uit Brugge en dat brengt me naadloos bij onze volgende demarche. De pandemie was geen bevorderlijke periode voor het aanhalen van de relaties met onze zusterclubs. Want naast De Hanze mogen onze leden ook -aan het favorabeler ledentarief- deelnemen aan de events van de House of Flanders. We hebben dit jaar het genoegen gehad al een paar Hanzeleden te verwelkomen op onze events en ik kan u in première meedelen dat we gevraagd zijn hun jaarlijkse cultuuruitstap – die dit jaar plaatsvindt op 17 december- samen te organiseren. Daarnaast is ook afgesproken onze evenementenkalender op elkaar af te stemmen want dit jaar -ongelooflijk maar waar- vielen bijzonder veel van onze Clubavonden samen. Ook zullen hun activiteiten vlotter aangekondigd worden op het Peepl platform waaraan ook een nieuwe website wordt verbonden. Dit biedt ongetwijfeld vele opportuniteiten om op korte termijn ons netwerk te verruimen.
  4. Maar dit brengt nog steeds geen ‘organische’ groei en daarvoor reken ik op al onze leden om zo veel en zo vaak mogelijk gasten mee te brengen naar de events. We zullen de mogelijkheid blijven voorzien om, als niet lid, 2 keer te participeren aan ledentarief. Ik benadruk graag dat wij openstaan voor alle suggesties vanuit onze leden want een Club is er voor haar leden maar die leden vormen de Club! Ik heb JF Kennedy al eerder geciteerd: ”do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country”. Laat het jullie inspireren!😊
  5. Tot slot hebben we ook nog de administratieve taak op ons genomen om, in het kielzog van de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen, onze statuten onder de loep te nemen en te actualiseren. Met andere woorden, alle voorbijgestreefde en overbodige artikels te schrappen of aan te passen. In het najaar zullen we daarvoor de nodige algemene vergaderingen bij elkaar roepen. Dit kan nu ook gelukkig virtueel.

Er is dus al vrij veel basiswerk verricht achter de schermen en we vertrouwen erop dat die dit jaar ook zichtbaar worden. Maar hier stopt het uiteraard niet. Een bloeiende Club veronderstelt een wisselwerking tussen haar leden en haar -laten we het- ‘dagelijkse leiding’ noemen. Het is gepast om mijn ‘crew’ expliciet te bedanken voor hun ideeën, inzet en toewijding. Jullie kunnen hierop blijven rekenen en wij rekenen op jullie.

Laat ons straks daar het glas op heffen!

Sonja Van Caneghem

23 juni 2023